Decentralisaties in Waddinxveen

12 november 2014
Ellen van Helden (VVD) in de Raadsblog van deze week: "Voor de derde keer in korte tijd wordt er in dit blog geschreven over de Decentralisaties; dit geeft wel aan hoe belangrijk het onderwerp is (ook) voor Waddinxveen."

Op 1 januari 2015 moet Waddinxveen er klaar voor zijn: de Jeugdwet, de WMO/langdurige zorg en de Participatiewet gaan vanaf die datum via de gemeenten lopen en niet meer vanuit Rijk of Provincie. Op zich een hele mooie ontwikkeling want de gemeenten staan veel dichter bij de inwoners dan het Rijk of Provincie, dus kortere lijnen en meer maatwerk!

Den Haag heeft de klus bijna geklaard, want wat was er veel voor te bereiden, en de gemeenten gaan er vanaf 1 januari 2015 mee aan de slag. Hoewel het Rijk op afstand zal gaan staan, want teveel bemoeienis is natuurlijk niet goed, zal het Kabinet wel goed gaan volgen hoe alles gaat verlopen, en zullen zij de gemeenten helpen en ondersteunen als dit echt nodig zou zijn.

De Nieuwe Regio

De Decentralisaties zijn voor Waddinxveen uitgewerkt  via de Nieuwe Regio, een samenwerkingsverband tussen Waddinxveen, Gouda, Zuidplas, Reeuwijk-Bodegraven en de komende K5 gemeenten. Samen sterker is het motto. Over De Nieuwe Regio maakt de VVD zich trouwens grote zorgen: leeft deze nog wel? Het is al erg lang erg stil, en de kans is groot dat door het (waarschijnlijk) uittreden van Zuidplas en Reeuwijk-Bodegraven en de K5 gemeenten, alleen Gouda en Waddinxveen overblijven, en dat stemt ons zorgelijk!

Gelukkig zijn de Decentralisaties wel nog voortvarend door De Nieuwe Regio opgepakt, met hierin ook een grote en belangrijke rol voor onze twee nieuwe wethouders Vroom (Participatie) en Nieboer (Jeugd en Zorg). De Pilot met de Sociale teams loopt, en geeft vertrouwen in straks voor-het-echie!

De VVD heeft wel haar zorg uitgesproken over het uitblijven van de contracten Jeugdzorg; een stappenplan is inmiddels ingediend bij het Rijk, en wij vertrouwen erop dat half november, uiterlijk 1 december, alles rond zal zijn.

Kansen

Belangrijk is om te gaan sturen op outcome criteria: hierop kan in 2016 zorg gerichter worden ingekocht!

De VVD ziet grote kansen in de Decentralisaties, zoals het leveren van een  tegenprestatie bij langdurige werkeloosheid en het werkbedrijf waarbij mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen bij een regulier bedrijf, maar ook zorgen! Wij zullen de kansen stimuleren en de zorgen nauwlettend in het oog houden, en er alles aan doen om de Decentralisaties zo verantwoord  mogelijk te laten verlopen, en ingrijpen en bijsturen indien noodzakelijk!