Decentralisaties en democratische controle

7 november 2014
Wat gebeurt er precies bij de drie decentralisaties en hoe is de stand van zaken in Waddinxveen? Raadslid Fatima Kalai van D66 schrijft hierover in de raadsblog van deze week.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo). Dit noemen we ' de drie decentralisaties' (3D's) of transities.

De drie decentralisaties gaan gepaard met stevige bezuinigingen. Gemeenten moeten meer met minder gaan doen. Door regionaal samen te werken en gezamenlijk aan te besteden moet dit haalbaar zijn. De tijd van aanbodgericht is voorbij en verandert in vraaggericht.

De cliënt weet vaak zelf welke hulp hij of zij nodig heeft en kan dit zelf vaak goed aangeven. Er komt in Waddinxveen een sociale wijkteam waar men met vragen voor hulp terecht kan. Als er meerdere problemen in een gezin zijn worden deze samen opgepakt. Doormiddel van 1 regisseur, 1 gezin, 1 plan.

Jeugdwet

De aanbesteding voor de uitvoering van de jeugdwet had op 1 oktober 2014 al rond moeten zijn. Helaas is dit niet gelukt. Dit vindt D66 zorgelijk en wij hopen dan ook dat het uiterlijk half november wel rond zal zijn. Het kind mag niet met het badwater weggegooid worden! Wij blijven het dan ook op de voet volgen.

Participatiewet

De gemeente moet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Mensen met een bijstandsuitkering krijgen met strengere eisen te maken. Zo kan er bv een tegenprestatie gevraagd worden o.a. door vrijwilligerswerk te doen.

D66 vindt een tegenprestatie oké. Maar het moet niet zo zijn dat vrijwilligers het werk van betaalde krachten overnemen. Het doel moet blijven: zo snel mogelijk door te stromen naar een betaalde baan.

Wmo

Ook de langdurige zorg krijgt een hervorming. Door de ondersteuning van de gemeente kunnen mensen zolang mogelijk thuis blijven. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Met een PGB kunnen cliënten ook zelf ondersteuning inkopen. D66 vind dat de mogelijkheid voor een kleinschalig verzorgingstehuis voor mensen die dit echt nodig hebben ook onderzocht moet worden.

Democratische controle

De aanbesteding gebeurt regionaal want samenwerken is nodig. Als kleine zelfstandige gemeente kunnen wij alle nieuwe wetten die op ons af komen niet alleen uitvoeren. Daar hebben wij hulp bij nodig. Maar hoe voorkomen wij als raad van Waddinxveen dat wij formeel wel iets te zeggen hebben over de decentralisaties maar dat de grotere gemeenten in de regio daarover beslissen? Het is namelijk erg lastig voor een kleine gemeente om een deuk in een pakje boter te slaan.

Fatima Kalai

raadslid D66