De ZORG zal ons een zorg zijn!

18 maart 2015
Bovenstaande zin kunt op twee manieren lezen, aldus Jan van der Loo (PvdA) in de raadsblog deze week. Negatief in de trant van “laat maar waaien”, of positief als “we moeten er wat mee”.

Bij een terugtredende overheid zal er particuliere inzet nodig zijn om de gewenste zorg op peil te houden. Dat is niet eenvoudig, want waar de overheid een machtsmiddel heeft in de vorm van belastingen en uitkeringen, staat de particulier er alleen voor. Bundeling van krachten is natuurlijk mooi gezegd, maar de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste twintig à dertig jaar hebben ervoor gezorgd, dat de onderlinge solidariteit vrijwel is verdwenen. Eenieder moet maar voor zichzelf zorgen!

Dat maakt het Sociale Domein een moeilijk speelveld. De overheid vergezelt de bezuinigingen met de opmerking, dat we meer voor elkaar moeten zorgen, maar hoe doe je dat dan. Structuren worden niet aangegeven; voor het inschakelen van kinderen, buren en kennissen wordt van je verwacht, dat je het eigen netwerk inschakelt, als je dat al hebt. Er is informatie genoeg, waarschijnlijk zelfs teveel, maar als je daar niet in thuis bent, wordt het vinden van goede gegevens een hele klus.

En het kan anders, als de Gemeentelijke overheid bereid is de inwoners te begeleiden in de ontwikkeling naar zelfverzorging of het creëren van netwerken rondom mensen. De eerste tekenen in Waddinxveen zijn positief, omdat de reclamecampagne de inwoners oproept iets voor een ander te doen.

Het is echter niet genoeg. Er zullen ondersteuningsnetwerken moeten worden gebouwd in wijken en misschien zelfs wel in straten of groepen van woningen.

Bij initiatieven van bewoners kan niet worden volstaan met het woord “prachtig “, maar moet worden onderzocht of dit kans van slagen heeft en langdurig kan blijven bestaan. Dat dit geld zal kosten, is duidelijk, maar deze gemeentelijke innovatie in het Sociale Domein is echt nodig om de leegte, die de centrale overheid achterlaat in te kunnen vullen.

Jan van der Loo

Fractiemedewerker PvdA/GroenLinks