De Waddinxveense Cultuurprijs komt er!

21 november 2012
WADDINXVEEN - In september volgend jaar wordt de Waddinxveense Cultuurprijs voor het eerst uitgereikt. Nu wordt naarstig gezocht naar onafhankelijke juryleden schrijft Albert Grootten (D66) deze week in de Raadsblog.

Volgens D66 is een stimulans voor het culturele leven in Waddinxveen hard nodig. Daarom hebben wij de afgelopen tijd gepleit voor het instellen van een jaarlijks door de gemeente uit te reiken Waddinxveense Cultuurprijs. Het oorspronkelijke idee komt van de voorzitter van Stichting Vonk, Martin Kraaijestein, die eerder een aantal suggesties heeft gedaan om het culturele leven in Waddinxveen te verrijken. Ook Maja Röder, voorzitter van de Waddinxveense Kunstkring (WKK) steunt het initiatief van D66.

Stimulans

De jaarlijkse prijs is een mooie beloning voor degene die de Cultuurprijs in een bepaald jaar wint en een stimulans om verder te bouwen aan een oeuvre. Verder is het een stimulans voor alle kunstliefhebbers in Waddinxveen om door te gaan met hun activiteiten en versterkt een Cultuurprijs de uitstraling van Waddinxveen als plaats waar kunstuiting en kunstbeoefening als zeer belangrijk wordt ervaren voor het welzijn van de inwoners.

Geldbedrag

De motie die D66 tijdens de laatste raadsvergadering heeft ingediend over het instellen van een Waddinxveense Cultuurprijs is met algemene stemmen aangenomen. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van €500,- voor personen en €1.000,- voor instellingen en organisaties.

Aanmelden

Zowel amateur- als professionele cultuurprestaties komen in aanmerking. Disciplines die in aanmerking komen zijn o.a.: beeldende kunsten, fotografie, film, multimedia, muziek, zang, toneel dans en literatuur. Iedere inwoner van Waddinxveen kan een persoon of instelling aanmelden. Het is ook toegestaan om jezelf aan te melden.

Jury

Als eerste stap wordt binnenkort een deskundige en onafhankelijke jury ingesteld, bestaande uit een oneven aantal leden met daarin ook voldoende leden van buiten Waddinxveen. Suggesties voor juryleden zijn welkom! De jury kiest uit de aanmeldingen 3 personen/instellingen die genomineerd worden voor de prijs en adviseert het college van B & W over de prijswinnaar en de nummers 2 en 3. Het college van B & W neemt een besluit.

Prijsuitreiking

De namen van de genomineerden worden tijdig gepubliceerd. De prijswinnaar wordt bekend gemaakt en de prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens een feestelijke culturele bijeenkomst. Waar die bijeenkomst plaats vindt is nog niet vastgelegd, maar wat ons betreft gebeurt dat op het CoenecoopCollege, die altijd een sterke band hebben gehad met kunst en cultuur. De prijs zal uitgereikt worden door een lid van het college van B & W. Het streven is erop gericht in september 2013 de prijs voor de eerste keer uit te reiken.

Albert Grooten

(fractievoorzitter D66)