De eerste indruk

24 juni 2015
Bij het zoeken naar een nieuwe woonomgeving is het vaak de ‘eerste indruk’ die nieuwsgierig maakt naar de rest, aldus Evalien de Haan (CDA) in de Raadsblog. "Wat was uw ‘eerste indruk’ van ons dorp?"

Waddinxveen wil graag een aantrekkelijke gemeente zijn, waar het goed wonen, werken en verblijven is. Dat is nogal een ambitie die niet zo een twee drie te verwezenlijken is omdat de verschillende onderdelen elkaar nogal eens bijten. Maar wonen, werk, groene ruimtes, scholen op loopafstand en een gevarieerd winkelcentrum zijn gelukkig na jarenlange inspanning gerealiseerd.

Toch spelen ook andere elementen een rol in het aantrekkelijk maken van een gemeente, die lastiger door middel van bestuurlijke maatregelen of een uitgekiende marketingcampagne te verwezenlijken valt. Veiligheid, sociale samenhang, een omgeving waar het prettig verblijven is: zaken die voor het CDA van groot belang zijn wil er van een aantrekkelijke gemeente sprake zijn.

Bij het zoeken naar een nieuwe woonomgeving is het vaak de ‘eerste indruk’ die nieuwsgierig maakt naar de rest. Wat was uw ‘eerste indruk’ van ons dorp? De terrassen bij de Gouwe, of uitbundig bloemende bermen langs de Kanaaldijk? Helaas vormen die slechts een tijdelijk welkom.

Een ‘eerste indruk’ die langer standhoudt is die van de wijze waarop in de loop van de tijd gebouwd en bewaard is. En dan heeft Waddinxveen ineens een probleem. Want het dorp kent naast een aantal negentiende-eeuwse huizen maar vijf rijksmonumenten, plus een bijna 80 jaar oude hefbrug, die momenteel wel ernstig zucht onder de zware last die haar oude schouders moeten torsen.

De invloed die we als CDA kunnen uitoefenen op die ‘eerste indruk’ is wat mij betreft: koesteren en bewaren. Het lot van de hefbrug is niet in Waddinxveense handen, maar er is meer. Een belangrijke aanzet daartoe is deze maand gegeven door de monumentencommissie. Zij stelde enige maatregelen voor waardoor het behoud van die historisch interessante panden aantrekkelijker kan worden.

Ongetwijfeld zijn er mensen die houden van moderne, strakke architectuur. Maar de invloed van een omgeving met goed onderhouden oude panden en andere elementen uit het verleden op ons menselijk brein stijgt volgens mij uit boven de zakelijke overwegingen tot het behoud ervan. En omdat het past bij de uitgangspunten van het CDA willen we daar extra aandacht voor vragen.

De ‘eerste indruk’ bij het verblijven in zo’n omgeving is er een van veiligheid, troost en geborgenheid. Dergelijke panden verdienen eigenaren die alle mogelijke zorg aan hun bezit besteden. Bij de eerstkomende begrotingsbehandelingen wil het CDA ruimte scheppen om hen hierbij te ondersteunen, zodat we het behoud van dat wat we nog hebben, koesteren. Daar kan geen gelikte citymarketingcampagne tegenop.

Evalien de Haan – Zijlstra

Fractievertegenwoordiger CDA