Communicatie, een moeilijk begrip

14 november 2012
WADDINXVEEN - Soms wordt er lustig gecommuniceerd door de gemeente Waddinxveen, En soms laat het communicatietraject te wensen over, met onrust en kwaadheid tot gevolg. Aldus Helma Schippers van de WeWa deze week in de Raadsblog.

Onlangs bleek weer eens dat het ergens mis was gegaan tussen burger en gemeente bij de communicatie. Helaas is dit niet de eerste maal dat het gebeurt.

Zonder nou direct met het vingertje  te wijzen naar de “schuldige”, is  het beter ons af te vragen, waarom ging het fout. Ik ben geen analyticus ( daar zijn er trouwens al zoveel van in Nederland ), maar toch wil ik net als U graag weten hoe dat komt, en hoe voorkomen we het in de toekomst. We zullen nooit de 100% halen, maar zo dicht mogelijk er tegen aan zou wel mooi wezen.

Lustig

Rond officiële gebeurtenissen , zoals het slaan van de 1ste paal communiceerde de gemeente via allerlei media inclusief Twitter er lustig oplos. Maar als we terug kijken in het voortraject, voordat het zover was , is er in die 10-tallen jaren aardig wat mis gegaan in de communicatie naar de burger.

Kwaadheid

De afgelopen weken was er ook weer een aantal voorbeelden, waarbij bewoners ineens met iets werden geconfronteerd voor hun deur, waarbij  een goed communicatietraject naar die zelfde bewoners een hoop onrust en /of kwaadheid had kunnen voorkomen.

Bijsturen

Als raadsleden is het ook onze taak, als uw vertegenwoordiger er op toe te zien , dat dit wel gebeurt en helaas is het voor ons soms vanzelfsprekend, dat het zo is , maar voor u als burger niet. Wij moeten daarin dan de gemeente  “bijsturen” als wij het constateren.. En we moeten ook daarin de hand in eigen boezem steken, wij vergeten het ook wel eens en soms is het ook de pers, die dan met vragen komt.

Kritisch

Het is bedoeling dat de raad en de gemeente niet allen met elkaar over de burgers communiceert, maar ook de burgers de gelegenheid geeft hun stem te laten horen en daar ook kritisch naar te luisteren bijvoorbeeld als u kunt inspreken.

Mocht u toch het gevoel blijven houden, dat het weer eens mis gaat en u vind geen gehoor op het gemeentehuis, dan kunt u altijd bij de diverse politieke partijen terecht.

Ook wij van Weerbaar Waddinxveen staan open voor een gesprek met de burger,  en te gaan voor een betere samenleving met een goede Communicatie.

Helma Schippers

raadslid WeWa