Cement tussen patient en samenleving

21 februari 2014
WADDINXVEEN - Afgelopen vrijdag organiseerde CDA Waddinxveen een mini-symposium over de mantelzorg in Waddinxveen. Lijsttrekker Zweder Bergman gaat in zijn raadsblog dieper in op de mogelijkheden tot respijtzorg voor mantelzorgers die overbelasting ervaren.

De verzorgingsstaat waar de overheid de burger met raad, daad, handen en voeten bijstaat is passé. Deze trend tekent zich de laatste vijftien jaar al af. Enerzijds komt dit doordat de kosten van de zorg de pan uitrijzen. Anderzijds hebben we te maken met steeds mondiger burgers die zelf willen bepalen hoe ze hun zorg regelen. In tegenstelling tot het huidige kabinet Rutte2 ziet het CDA de participatiemaatschappij niet als een prima manier om te bezuinigen. Nee, het CDA ziet juist kansen voor het eigen initiatief in deze nieuwe vorm van samenleven. De overheid bepaalt niet langer, maar ondersteunt!

Keerzijde

Spil in de participatiemaatschappij is de mantelzorger. Volgens de landelijke vereniging van mantelzorgers, Mezzo, zijn er in Nederland zo’n 2,6 miljoen mantelzorgers. Dat zijn mensen die gemiddeld meer dan 8 uur per week (of langdurig) zorg verlenen aan anderen die zorg nodig hebben. Van de mantelzorgers tussen 18 en 65 jaar heeft 71% ook nog eens een baan. Een en ander betekent dat zo’n 20% van alle volwassenen in feite mantelzorger is. Het CDA vindt het noodzakelijk dat de overheid deze groeiende tak binnen de participatiemaatschappij van harte ondersteunt. Want de mantelzorg heeft ook een keerzijde. Door de langdurige zorgverlening lopen mantelzorgers het risico overbelast te raken. Mezzo berekent dat ca. 450.000 mantelzorgers continu overbelast zijn. Dan gaat het naar schatting over 700(!) Waddinxveense mantelzorgers! Langdurige overbelasting kan zich uiten in psychosociale problemen en ziekte. Niet ingrijpen leidt tot dan tot grote problemen!

Respijtzorg

Het CDA wil dat deze vaak onzichtbare vorm van zorg, beter zichtbaar wordt. De mantelzorger moet als dat nodig is de mogelijkheid hebben om het stokje tijdelijk over te dragen. Dat noemen we respijtzorg. De mantelzorger heeft een tijdje vrijaf en de zorg wordt tijdelijk overgenomen door een andere vrijwilliger of professional. De gemeente kan een belangrijke rol spelen in het informeren en begeleiden van mantelzorgers. Daarnaast moet de gemeente Waddinxveen beschikken over een netwerk van organisaties die deze tijdelijke opvang kunnen regelen. Op het moment dat het niet meer gaat kan dan in overleg met de mantelzorger en de patiënt respijtzorg worden geregeld. Op die manier mag ook de mantelzorger weten dat hij/zij kan terugvallen op anderen als het even niet meer gaat….

Zweder Bergman

fractievoorzitter CDA Waddinxveen

twitter: @zwederbergman

www.cda.nl/zuid-holland/waddinxveen/