Brugwachter Waddinxveen toegevoegde waarde

18 mei 2015
Een brugwachter op locatie heeft een toegevoegde waarde, in deze fase van de pilot van de provincie, schrijft Niek de Boer (CDA) in de raadsblog. Hij vindt het ongepast dat de provincie juist nu de pilot uitbreidt naar Boskoop.

Sinds de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vraagt het CDA aandacht voor de problemen rond de hefbrug. Immers, sinds de brug op afstand bediend wordt zijn er –met name tijdens de spits- grote problemen met de doorstroming van het verkeer.

Pilot

De provincie is enkele jaren geleden gestart met een pilot. In die pilot test de provincie de bediening van de hefbrug op afstand. In het coördinatiecentrum Alphen aan den Rijn wordt de brug van Waddinxveen in de gaten gehouden.

Verkeersproblemen

Sinds de start van de pilot zijn de verkeersproblemen toegenomen. Een ieder die regelmatig rond de spits gebruik maakt van de brug, heeft de ervaring dat al lang van te voren de hefbrug omhoog gaat op nadering van een vrachtboot.

Meer balans

Het CDA heeft al vaker geconstateerd dat de provincie alleen maar oog lijkt te hebben voor de doorstroming van het verkeer over water. Dat de hefbrug daarnaast de verbinding is tussen Waddinxveen-Oost en -West lijkt van minder belang. Het CDA vindt dat er meer balans moet komen tussen de belangen van de vrachtvaart over water én het wegverkeer.

Lokaal toezicht

Het CDA vindt het prima dat nieuwe techniek wordt gepilot, maar het mag niet zo zijn dat Waddinxveense burgers en ondernemers hiervan de dupe zijn. Daarom vinden wij dat lokaal toezicht van toepassing is en toegevoegde waarde heeft/kan hebben, totdat bewezen is dat bediening op afstand beter is.

Tijdens het werkbezoek op 10 april jongstleden aan het brugbedieningscentrum, hebben wij  inhoudelijke vragen kunnen stellen. CDA Waddinxveen is daardoor gesterkt in haar mening dat zeker in deze  fase van het pilot project, de brugwachter op lokatie toegevoegde waarde heeft.

Effecten

Het recente incident waarbij de hefbrug een deel van het schip raakte maakt duidelijk dat de huidige pilot nog geen succes kan worden genoemd. Natuurlijk moet nog worden uitgezocht wat er precies gebeurd is, maar de effecten van dit incident ijlen nog maanden na.

Ongepast

In die zin is het ongepast van de provincie om juist nu de pilot uit te breiden naar Boskoop. Daarmee geeft de provincie opnieuw blijk te onderschatten hoe belangrijk de hefbrug is voor het verkeer over de weg. Het CDA houdt zowel plaatselijk als provinciaal de vinger aan de pols en zal de provincie blijven aanspreken op haar verantwoordelijkheid voor zowel het vervoer over water als over de weg.

Niek de Boer

CDA Waddinxveen