Borrelen bij een sportclub

9 december 2013
WADDINXVEEN - De schenktijden van alcohol bij sportclubs kan beter gelijk geschakeld worden met die van horeca-gelegenheid. Dit zegt PvdA-fractievoorzitter Henry ten Zijthoff deze week in de raadsblog.

Door een wijziging in de Drank- en Horecawet moeten gemeenten vóór 1 januari 2014 de nodige maatregelen treffen om zowel het drankgebruik van jongeren terug te dringen alsmede concurrentie tussen de in Waddinxveen gevestigde horecabedrijven en de zgn. paracommerciële organisaties (sportverenigingen e.d.) tegen te gaan.

Waddinxveen heeft gekozen voor een aanpassing van de APV, waarin wordt voorgesteld dat deze paracommerciële organisaties moeten stoppen met het schenken van alcoholisch drank om 24.00 uur. Voor horecabedrijven geldt een schenktijd tot 00.45 uur (maandag t/m vrijdag) en 01.45 uur (zaterdag/zondag).

Hoewel de PvdA er natuurlijk niets op tegen heeft dat er regels komen om alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan is dit voorstel - waarover op 18 december in de gemeenteraad wordt besloten - toch wel erg symbolisch en zal het in de praktijk weinig effect hebben. Wij verwachten niet dat bezoekers van paracommerciële organisaties na de voorgestelde sluitingstijd 's nachts nog een aansluitend bezoek brengen aan een horecabedrijf (tegen de tijd dat men daar dan aankomt zijn deze al gesloten). Wij zijn ook van mening dat als mensen zich 's nachts nog gaan verplaatsen naar andere gelegenheden dit alleen maar overlastbevorderend werkt.

Wij zien liever dat de tijden van schenken van alcoholische drank door deze paracommerciële organisaties gelijk wordt gesteld aan die van de gevestigde horecabedrijven. Dit voorkomt onduidelijkheid (en dus beter te handhaven) en nachtelijk geloop binnen ons dorp.

Later starten met alcoholverkoop

Zijn wij dan tégen het terugdringen van alcoholgebruik door jongeren? Zeker niet. Wij zien liever dat de starttijd van het schenken van alcohol door paracommerciële organisaties wordt verlaat, bijvoorbeeld in de week om 19.00 uur en in het weekend om 17.00 uur. En daarbij vinden wij ook dat paracommerciële organisaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is natuurlijk vreemd dat mensen die niet aan zo'n bepaalde organisatie verbonden zijn daaaan toch een bezoek brengen, omdat de consumpties in het algemeen wat goedkoper zijn dan bij de gevestigde horeca. Er is natuurlijk niets tegen het gezamenlijk met je vrienden nog een drankje nemen na het sporten. Maar de paracommerciële organisaties zien als "verkapt" horecabedrijf gaat ook ons te ver.

Volgend jaar krijgt Waddinxveen eindelijk zijn welverdiende bruisende centrum. Wij zullen blijven pleiten voor een ontmoetingsplaats binnen dit centrum voor iedereen, dus ook voor jongeren. Want juist voor deze groep inwoners zijn er weinig mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. En dat ontmoeten is zeker voor jongeren van groot belang. Met daarbij een goede kop koffie of indien gewenst een lekker wijntje...

Henry ten Zijthoff

Partij van de Arbeid