Blok 5 in het Nieuwe Centrum van Waddinxveen

6 februari 2013
WADDINXVEEN - Ondernemerschap om Blok 5 in het nieuwe centrum van Waddinxveen tot een succes te maken, moet door de gemeente worden gestimuleerd. Dit zegt VVD-raadslid Ellen van Helden in de Raadsblog van deze week.

Maandag 4 februari  jongsleden is het heien begonnen op het voormalige Be Fair terrein; het nieuwe centrum van Waddinxveen is hiermee echt van start gegaan!

Blok 5

Blok 5, een essentieel onderdeel in het nieuwe centrum van Waddinxveen, van 1460 m2 en twee verdiepingen, moet een cultureel maatschappelijke invulling gaan krijgen. Voor een gezonde exploitatie moeten er diverse opties worden bekeken voor deze multifunctionele plek. Huisvesting van de bibliotheek en een podiumfunctie voor Stichting Vonk  zijn twee reeds genoemde mogelijkheden.

Begroting

De gemeente Waddinxveen heeft € 130.000,- in de begroting staan voor Blok 5. Dit is echter bij lange na niet genoeg om Blok 5 zelfstandig te laten bestaan; hiervoor zijn meer publieke en private partijen nodig,er is meer geld nodig dat een langdurig bestaan van de aldaar gevestigde activiteiten kan borgen.

Ondernemerschap

Zelfstandig ondernemerschap is een van de zeven criteria in “de visie op Maatschappelijke Voorzieningen”, die de gemeente Waddinxveen ondersteunt, en dat is nu net wat de VVD toejuicht. Naast Stichting Vonk en de bibliotheek zijn al onder andere een cafetaria, een bioscoop, een theater  en een grand café genoemd; initiatieven waar de VVD geheel achter staat.

Kameleon

De door de verhuizing naar Blok 5 vrijkomende  accommodaties in Waddinxveen  zullen een ander doel moeten krijgen of verkocht moeten worden. Dit verdient alle aandacht van de gemeente om financiële stroppen te voorkomen. Dit geldt zeker voor de Kameleon; wat gaat de gemeente hiermee doen nu, naar alle waarschijnlijkheid,  niet de Kameleon maar Blok 5 een multifunctionele invulling gaat krijgen?

Huurders

In maart wordt de Raad verder geïnformeerd, en wij verwachten dat de wethouder dan met namen van huurders komt die willen investeren in Blok 5; investeerders die een langjarig contract tekenen om de voorziening Blok 5 voor lange tijd te garanderen. Particulier initiatief hiertoe moet door het College worden gestimuleerd is de mening van de VVD; commerciële exploitanten zouden een goede kostendrager kunnen zijn om risico’s te vermijden.

Motie

Tijdens de besluitvormende Raad van woensdag 30 januari heeft de VVD fractie, samen met PvdA, D’66 en WeWa, een motie ingediend waarin aan het College wordt verzocht om met bovenstaande verzoeken en vragen verder te gaan, en met antwoorden te komen. Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

Wij hopen en verwachten dat Blok 5 een mooi centrum in een centrum zal worden en een prachtige multifunctionele aanwinst voor Waddinxveen zal blijken te zijn!

Ellen van Helden

VVD