Behoud historisch erfgoed Waddinxveen

17 december 2014
WADDINXVEEN - We moeten er voor waken dat de huidige en toekomstige bestuurders niet dezelfde fout maken als hun illustere voorgangers, als het gaat om het historisch erfgoed van Waddinxveen. Dit schrijft Peter Rubeling (D66) in de Raadsblog van deze week.

Op 20 november van dit jaar werd met veel feestelijk vertoon ons nieuwe winkel- en wooncentrum Gouweplein geopend. Het was drie dagen feest in ons dorp. Een schitterend modern, eigentijds centrum, dat als straks ook de Triangel wordt gerealiseerd, echt in het centrum van de gemeente ligt.

In dit centrum is door het Historisch Genootschap Waddinxveen in een van de nog niet verhuurde winkelpanden een fototentoonstelling ingericht over het Waddinxveen van vroeger. Die tentoonstelling riep bij mij de vraag op: “waar is dit gebleven en wat hebben we er aan gedaan om er iets van te behouden?” Na enig nadenken kom je er dan al snel achter dat er niet zoveel tastbaars meer over is van het roemruchte verleden van Waddinxveen. Ons dorp telt vijf rijksmonumenten, daar staat het oudste gebouw van ons dorp, het oude Regthuys op de hoek van de Dorpsstraat en Kerkweg-West,  niet eens bij.

Kennelijk is er veel opgeofferd om mee omhoog te stoten in de economische vaart der volkeren. Het moest allemaal groter en moderner, dus weg met die ouwe troep. De toenmalige bestuurders werden ogenschijnlijk niet gehinderd door enig cultuur historisch besef en zagen blijkbaar niet het belang ervan in om ook maar iets voor het nageslacht te bewaren. We moeten het maar doen met een groot aantal vergeelde foto’s.

Gelukkig staan er in onze gemeente, zowel in de dorpskern, als ook in de Zuidplaspolder en Bloemendaalsepolder, nog enige waardevolle cultuur historische gebouwen, die naar mijn mening de moeite en kosten van het bewaren waard zijn. Maar dan moet er de komende tijd wel beleid worden ontwikkeld. En dan bedoel ik gemeentelijk beleid, want van de rijksoverheid zullen we op dat gebied niet veel te verwachten hebben.

We moeten er voor waken dat de huidige en toekomstige bestuurders niet dezelfde fout maken als hun illustere voorgangers. Gelukkig heeft het huidige college in hun programma aangegeven dat ze de komende vier jaar een monumentenbeleid wil ontwikkelen en waardevolle historische panden zoveel als mogelijk willen behouden. Dit vereist niet alleen visie, maar ook de politieke wil en moed om de ambitie, eventueel in afwijking van vigerende regelgeving, tot stand te brengen.

Daar waar mogelijk willen wij daaraan ons steentje bijdragen, zodat ons nageslacht het Waddinxveen van vroeger niet alleen kent van een paar vergeelde foto’s.
Peter Rubeling    
Raadslid D66