Zorg rond in Waddinxveen en regio

Ingezonden bericht
15 december 2014
WADDINXVEEN - Het onderdeel zorg van de decentralisaties is geregeld. Vlak voordat de deadline van 1 januari is de zorg voor 2015 geregeld, zo laten de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk weten.

Het gaat om zorg voor kwetsbare inwoners en zorg voor jeugd in de knel.  Op donderdag 11 december kwamen zorgaanbieders en de Midden-Holland gemeenten in het Huis van de Stad te Gouda informeel bijeen om dát onderhandelingsresultaat te bekrachtigen. Geheel symbolisch plaatsten de deelnemers van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland vlaggetjes op een landkaart van Nederland in de contour van de regio Midden-Holland, bij wijze van officiële ondertekening.

De afgelopen maanden vormde het Huis van de Stad te Gouda plaats van handeling voor het regionale inkooptraject. Via fysieke en digitale overlegtafels is intensief onderhandeld over de inkoop van betaalbare zorg. Zorg voor de  inwoners in de regio Midden-Holland. De meeste contracten zijn inmiddels ondertekend en daarmee het moment om met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en gemeenten stil te staan bij het gezamenlijk bereikte resultaat.
Dank aan zorgaanbieders en cliëntenorganisaties
Wethouder Wendy Verkleij, portefeuillehouder Inkoop in de Regionale stuurgroep Decentralisaties, blikte terug en vooruit. “We kijken terug op een intensief proces met als dankbaar resultaat dat de inkoop van zorg voor onze inwoners gelukt is. Daarmee gaat de zorg voor bestaande cliënten door en is er keuzevrijheid en aanbod voor nieuwe cliënten. We bedanken de zorgaanbieders en cliëntenorganisaties voor hun inzet en bijdrage in dit proces. Samen hebben we goede afspraken gemaakt, waarop we in 2015 verder kunnen bouwen. De transformatie naar een sterke samenleving, waarin inwoners waar mogelijk elkaar de helpende hand bieden is de uitdaging voor morgen. Verder hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van sociale teams die een belangrijke rol gaan vervullen bij het voorkomen van dure zorg. Als er hulp of zorg nodig is, moet deze wel geboden worden. Laten we er samen voor zorgen dat inwoners – jong of oud – die hulp en ondersteuning nodig hebben om mee te doen,  niet tussen wal en schip terecht komen”, aldus Wendy Verkleij.
Januari 2015
Op 1 januari 2015 krijgen de gemeenten te maken met nieuwe groepen cliënten, vanuit de Jeugdwet, de voormalige AWBZ, Wsw en de Wajong. Het kan gaan om inwoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, psychische problematiek en mensen met een arbeidsbeperking. Wie hulp of ondersteuning nodig heeft, meldt zich dus voortaan bij het sociaal team of de gemeente. Cliënten bij wie de indicatie in 2015 of daarna afloopt, krijgen een gesprek met de gemeente.