Toename woningzoekenden in Waddinxveen

Van de redactie
7 januari 2016
WADDINXVEEN - Tijdens de nieuwsreceptie van Wooncorporatie Woonpartners constateerde directeur René Mascini een stijging van het aantal startende woningzoekenden. Dit ondanks de toename van verhuringen door nieuwbouw in onder andere het nieuwe centrum van Waddinxveen.

Mascini: "Ondanks onze inspanningen is het afgelopen jaar het aantal actief woningzoekenden met ruim 300 huishoudens gestegen tot ruim 4600 huishoudens in ons werkgebied. Dat is een stijging van 6%. Met name het aantal woningzoekende starters is gegroeid. De groei zit met name bij éénpersoonshuishoudens. En de vraag neemt sterker toe bij mensen met een relatief laag inkomen."

"In 2016 zijn in het totaal 612 nieuwe huurcontracten afgesloten, een stijging van ongeveer 10% tov 2015. Dat is een hoger aantal dan de afgelopen jaren. De stijging komt door de oplevering van nieuwbouwwoningen in het bijzonder in het Centrumplan in Waddinxveen en de extra doorstroming die daardoor tot stand komt. Nieuwbouw levert met andere woorden ook verhuisketens op in de bestaande huurwoningenvoorraad. In 2016 zet deze groei door. We verwachten dan circa 850 nieuwe huurcontracten te kunnen afsluiten."

Huisvesting statushouders

"We hebben volledig aan onze taakstelling in de afgelopen jaren voldaan. Dat geldt ook voor 2015. Er zijn in het totaal door ons 45 huurwoningen toegewezen aan in het totaal 108 statushouders. Dat is 7,4% van de toewijzingen. Wij verwachten dit jaar een verdere stijging. Voor de eerste helft van dit jaar met 35%. Als deze trend het hele jaar doorzet, stijgt het aantal woningtoewijzingen aan statushouders met 15 woningen tot circa 60. Het gaat dus in 2016 om relatief kleine aantallen extra woningen. Door een stijging van het totaal aantal nieuwe verhuringen blijft het aandeel toewijzingen aan statushouders dit jaar dan ook met 7% gelijk als aan 2015."

"Het vraagstuk van de opvang van asielzoekers is veelomvattender dan louter de huisvesting van statushouders. Wij zijn daarbij als één van de ketenpartners in gesprek met de 4 gemeenten voor het zoeken naar tijdelijke oplossingen."

Huurverhoging

"Woonpartners kiest voor het komende jaar voor een zeer gematigd huurbeleid. De huren zullen gemiddeld niet meer stijgen dan met inflatie. Wij brengen dus geen opslag van een 1,0% in rekening, zoals volgens de wet kan. Let wel het gaat daarbij om gemiddelden. Voor het eerst krijgen we de mogelijkheid om de huurprijsverhogingen te differentiëren naar kwaliteit van de woningen. Dat vraagt om een precieze benadering. Over de precieze wijze waarop wij het huurbeleid inhoud gaan geven in het komende jaar zullen wij vanzelfsprekend overleg voeren met de HRHM. Dat geldt ook voor de aanpassingen van de streefhuren, op het moment dat de woningen opnieuw worden verhuurd aan een nieuwe huurder."