PCW Waddinxveen wil brugwachter terug

Ingezonden bericht
22 juli 2015
WADDINXVEEN - De brugwachter moet terugkomen (in ieder geval totdat een systeem zonder brugwachter adequaat en veilig werkt) en er moet beter worden gecommuniceerd. Dat is de strekking van een open brief aan Gedeputeerde Staten die de PCW-fractie vorige week heeft verzonden.

Deze open brief verwoordt de zorgen, de teleurstellingen en de onrust die leeft in Waddinxveen over de gevolgen van het buiten gebruik zijn van de hefbrug. Deze brief is een appél op de Provincie om de bevolking van Waddinxveen tegemoet te komen en haast te betrachten.

Defecten aan de hefbruggen in Waddinxveen en Boskoop ontwrichten en verkeer en beschadigen de lokale economie. Dat werd nog eens te meer duidelijk na de recente aanvaring in Boskoop. In hun rol als bestuurders van Waddinxveen heeft de PCW-fractie een open brief aan het college van Gedeputeerde Staten gestuurd. In deze brief dringen zij er op aan alle bestuurlijke energie, die mogelijk is, aan te wenden om de hefbrug zo snel mogelijk te repareren.

Het ongeluk met de werkboot in april en de gevolgen daarvan voor de Waddinxveense bevolking is dagelijks onderwerp van vele gesprekken. De bevolking begrijpt niet waarom reparatie zo lang op zich laat wachten. Ook leeft het gevoel sterk, dat reparatie van de brug sneller kan starten. De mening dat de overheid bij vergelijkbare calamiteiten op andere locaties sneller in actie zou komen leeft breed onder de inwoners. De PCW betreurt dat dit beeld van de overheid ontstaat.

In de openbrief vraag de PCW-fractie aandacht voor het volgende:

  1. de werkzaamheden aan de hefbrug met spoed uit te voeren;
  2. op korte termijn een duidelijke en concrete schaderegeling voor getroffen ondernemers op te stellen;
  3. de brugwachter, zodra de hefbrug is gerenoveerd, weer terug te laten keren. In ieder geval totdat een systeem zonder brugwachter adequaat en veilig in werking is genomen;
  4. bewoners én ondernemers adequaat, regelmatig en concreet informeren over de voortgang.

Deze vier punten worden in de open brief verder uitgewerkt.