Eindrapport zondagsopenstelling aangeboden

Ingezonden bericht
9 maart 2016
WADDINXVEEN - De drie oppositiepartijen WeWa, PvdA en D66 hebben dinsdagavond het eindrapport van hun onderzoek naar de zondagsopenstelling van winkels aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen. In hun poll stemde 66 procent van de deelnemers 'ja' op de vraag of winkels open mogen op zondag.

De partijen schrijven in een conclusie:

Op basis van deze uitslag kunnen we concluderen dat een meerderheid van de inwoners (ongeveer tweederde) de mogelijkheid van zondagsopening van de winkels in Waddinxveen om verschillende redenen ondersteunt. De achtergronden van de keuze is verder niet onderzocht. Ook is niet te bepalen wat de invloed is van het actief benaderen van het winkelende Waddinxveense publiek. Zowel voor- als tegenstanders toonden zich erg betrokken bij deelname aan de poll; een teken dat het onderwerp erg speelt onder de Waddinxveense bevolking.

Voorstanders beroepen zich vooral op de vrijheid om eigen keuzes te maken. Ook de tegenstanders kennen verschillende motieven. Op basis van deze peiling kan niet verder worden geconcludeerd of de argumenten zijn gebaseerd op feiten, meningen, gevoelens of een combinatie van deze drie elementen. Uit de verschillende gesprekken ontstaat een gemĂȘleerd beeld.

De uitslag vormt goede input om vanuit de politiek met elkaar een inhoudelijke discussie aan te gaan die niet hoeft te wachten op het starten van een 'officieel onderzoek' zoals het College dat al heeft aangekondigd.

Daarbij past, in de ogen van de oppositiepartijen, geen verder uitstel van een nader onderzoek. Door het in kaart brengen kan de discussie over winkelopenstelling sneller worden afgerond. De oppositie is van mening dat het uitstellen van een beslissing nodeloos lang heeft geduurd.

Het spreekt voor zich dat in een te nemen besluit rekening wordt gehouden met elkaars mening, maar vooral met de vraag wat het meest in het belang is van de ontwikkeling van de Waddinxveense gemeenschap in zijn totaliteit.