900 deelnemers expeditie Bethlehem

Ingezonden bericht
18 december 2013
WADDINXVEEN - Maar liefst 900 deelnemers aan het unieke kerstevenement ´Expeditie Bethlehem´ vanavond in Waddinxveen. Daarmee lijkt het evenement bij voorbaat al een succes. Om 17.20 geeft burgemeester Cremers het startsein.

Woensdagavond 18 december organiseert de Koningin Beatrixschool in
samenwerking met Ipse de Bruggen en wijkgemeente De Rank in de Zuidplas
"Expeditie Bethlehem". Maar liefst 900 mensen nemen aan deze unieke
wandeling door het Kerstverhaal deel. Daarvoor konden zij in de afgelopen
weken een gratis startbewijs afhalen. Inmiddels zijn alle startbewijzen
uitgedeeld.

Expeditie Bethlehem voert de wandelaars vanaf de Koningin Beatrixschool via
een routekaart langs twaalf verschillende scènes in de Waddinxveense
planetenbuurt. In die scènes wordt het evangelie vanaf de aankondiging van
Jezus' geboorte tot en met het "kraambezoek" van de drie wijzen nagespeeld.
Schapen voor de herders, een kameel voor de wijzen, het engelenkoor; aan
alles is gedacht om de wandelaars het Kerstverhaal op een unieke manier te
laten beleven.

Tijdens de drukbezochte informatieavond over Expeditie Bethlehem in
september bleek dat de belangstelling om hieraan mee te werken bijzonder
groot was. Spelers, figuranten, technici, vrijwilligers voor de catering en
andere belangstellenden meldden zich spontaan aan. Afgelopen week ontmoette
de meesten van hen elkaar in die hoedanigheid bij de generale repetitie.
Tenten werden opgezet en weer afgebroken, kleding werd gepast, scènes werden
gerepeteerd en de laatste technische zaken werden op elkaar afgestemd.
Zodoende staan alle ruim 150 vrijwilligers op woensdagavond 18 december
klaar om de wandelaars in het Bethlehem van de Zuidplas te verwelkomen.

Vanwege de grote belangstelling en de beperkte parkeergelegenheid adviseren
de organisatoren de wandelaars en vrijwilligers om zoveel mogelijk op de
fiets op lopend naar Expeditie Bethlehem te komen. Zie
www.expeditiebethlehem.nl voor meer informatie.