Kerkdiensten

KERKDIENSTEN IN WADDINXVEEN - ZONDAG 4 november

PROTESTANTSE KERK

Brugkerk: 09.30 ds P. Nobel, 17.00 uur ds. M. Klaassens

Bethelkerk: 09.30 uur ds. M.C. Batenburg, 17.00 uurds. S.A. Doolaard

Hoeksteen: 09.30 uur ds. A.J. van den Herik, 18.30 ds. M. Messemaker 

Morgenster: 09.30 uur ds. J. Snaterse, 17.00 uur ds. H.G. de Graaff

Immanuëlkerk :  10.00 uur  ds M.M. Leijdens

Ontmoetingskerk:  09.30 ds. H.G. van Viegen, 16.00 jongerenviering

De Rank:  10:00 uur  Ds. H.E. Wevers, 18.30 ds. J. Tiggelman

ROOMS-KATHOLIEK

Sint Victorkerk: 11.00 uur Eucharistieviering 

HERSTELD HERVORMD

Staringlaan: 09.30 uur ds IJ.R. Bijl, 16.30: kand. L. Krooneman

Dorpstraat: 09.30 uur ds Van Andel  / 16.30 uur ds C. Gielen

GEREFORMEERD (VRIJGEMAAKT)

Kruiskerk:  08.45/10.30 ds. E.B. Buitendijk, 16:30 uur ds G.A. den Broeder

EVANGELISCH

Baptistengemeente Ichthus: 10.00 uur br. J. van der Toorn, getuigenisdienst

Impact Christengemeente: 10.30 Main Impact

REMONSTRANTSE GEMEENTE

10.00 geen dienst

OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND

Mercuriusweg: diensten om 10.00 uur en 18.30 uur

OVERIG              

Christelijke Gemeente Shalom, Brugweg:  10.30 uur

Kwa Sizabantu-zending, J.W. Frisoweg: geen dienst

 

De kerkdiensten van uw gemeente ook in dit overzicht? Stuur een berichtje naar: redactie@dewaddinxvener.nl